Voorpagina

"Deze tijd van baby-boomers met soms weinig of geen kinderen, is een gouden eeuw voor goede doelen en projecten die een financiële ondersteuning kunnen gebruiken." Dat is kort gezegd de essentie van een artikel in Elsevier op 10 november 2016. En het klopt. Wij ervaren dat elke keer weer als onze Gids Nalatenschap verschijnt.
Maar ook bij leven zijn er veel mensen die bereid zijn een groot bedrag te schenken aan een doel dat voor hen belangrijk is. 'Warm geven' heeft bovendien als voordeel dat de schenker zelf kan meegenieten van het effect van zijn of haar gift. Daarom: Gids Mecenas.

Het verschil tussen Amsterdam ten oosten van het centrum in de zestiger en in zeventiger jaren is enorm. Het is de Jodenhoek die er na WOII armzalig bijligt. Joden die er terugkomen treffen hun oude buurt en huis verkrot of bezet aan. Sanering van de buurt is op komst.

08 november 2017

Vanaf vandaag is het E-book van de Gids Mecenas gratis te downloaden via deze website. Het e-book bevat uitgebreide artikelen over allerlei facetten van het mecenaat. Daarnaast staan alle deelnemende organisaties ook in het e-book vermeld.

Onlangs ontving het Restauratiefonds Duivenvoorde een gift van € 100.000,00. De mecenas in kwestie is een particulier uit de regio Voorschoten. De schenking zal worden aangewend voor de restauratie van tastbare projecten op Kasteel Duivenvoorde.

Aan de Egelantiersgracht op de nummers 46 en 48 bevinden zich twee typische Amsterdamse stoepen. Dankzij een bijdrage van de Vrienden van Stadsherstel konden beide worden gerestaureerd. De een in 1987 en de ander onlangs.